kliur

kliur
kliur̃ interj. 1. žr. kliurkt 2: Eina gervės kliurksėdamos: kliur̃ kliur̃, kliur̃ kliur̃ Kp. 2. kartojant nusakomas prastas griežimas: Kliur kliur kliur su kliurnetoms grajija Šts. 3. žr. kliurkt 3: Višta tik kliur̃ ir pridirbo gryčią Ds. 4. žr. kliurkt 5: Kojos kliur kliur sulindo mauran . 5. kartojant nusakomas rūkymas su garsu: Vokietis – kliur kliur ir kliurkiąs savo pypkę J.Paukš.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • kliurkti — kliur̃kti, ia, ė 1. tr. menk. šnypšti nosį su garsu: Ar neturi žemės snargliui numesti, kad į rankšluostį kliurki! Jrb. Kad kliur̃kė nosį, ir širdžiai priklu pasidarė Vvr. Nekliur̃k teip smarkiai tą snarglį Žvr. 2. tr. menk. su balsu srėbti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kliurmas — kliur̃mas sm. (2), kliùrmas (1) 1. ppr. pl. drumzlės, padugnės, nuosėdos, tirštos srutos: Pasivėlavai: kava jau išgerta, tau kliur̃mai beliko Slnt. Ką čia begersma – patys kliur̃mai Als. Kliur̃mas ant dugno lempos J. Su kliur̃mais supila kosiną …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kliurkynė — kliur̃kynė sf. (1) menk. 1. prastas muzikos instrumentas: Atsinešė suglerusią kliur̃kynę ir noria gražiai pagriežti Krkl. Ir jis atėjo su savo kliur̃kyne Žg. 2. rūkant kliurkianti pypkė: Mesk šalin tą kliur̃kynę ir eik ėsti Vkš. 3. Ggr naminė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kliurkalas — kliur̃kalas sm. (3b) 1. prasta muzika: Tokio kliurkalo neima noras ir klausyti Krkl. 2. tuščia kalba: Eik eik, kliur̃kalas, ne šneka! Šll. 3. skysta, prasta putra, prastas gėralas, pliurpalas: Įpils kokio kliur̃kalo, ir valgyk Ppl. Ne vynas, ale… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kliurkas — kliur̃kas sm. (2) skysta purvynė: Kiaušinis skystas kaip kliur̃kas – aš tokio nenoriu Kp. Praskiedė varškę kaip kliur̃ką Kp …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kliurkus — kliur̃kus, ė smob. (2) menk. nusikliurkęs, sukleręs, išgveręs žmogus: Eik tu, kliur̃kau, lauk! Alk. Lyg už to kliur̃kaus nuėjus galėsi gyventi?! Brt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kliurminas — kliur̃minas, à adj. (3b) kliurmais susitepęs, apsivėlęs, nešvarus: Visi stotkai neplauti, pašaliai kliurmini – nėra kojai vietos Gd. Bene vėmei – visas kliur̃minas! Žeml. Išnešk tą kliur̃miną vandenį Skd …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kliurkti — kliur̃kti vksm. Kliur̃kia sriùbą iš vi̇̀so púodo …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • kliurkinas — kliur̃kinas sm. (3b) menk. apsileidėlis, kliurka: Toks senas kliur̃kinas, reiks dar anam panų! Dr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kliurkinėti — kliur̃kinėti, ėja, ėjo intr. menk. vaikštinėti: Kur teip kliur̃kinėji ne čėsu? Vkš …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”